Privacybeleid Theater Déjà Vu vzw

Omdat we u duidelijk willen informeren over hoe we binnen Theater Déjà Vu zorg dragen voor uw gegevens, hebben we deze gedragscode opgesteld. In dit charter leest u wat we doen om uw privacy te beschermen en hoe u inspraak hebt.
Dit charter is van toepassing op alle communicaties van Theater Déjà Vu. Onze communicaties gebeuren uitsluitend per mail.

 1. Beheer van de gegevensdatabank
  Alle persoonsgegevens worden beheerd door de VZW Theater Déjà Vu. Binnen deze VZW zijn de gegevens enkel toegankelijk voor de webmaster en het bestuur.
  Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens aan externen. We behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.
 2. Welke gegevens worden verwerkt ?
  Persoonsgegevens worden verwerkt en daaronder verstaan we naam, voornaam, mailadres, telefoon en/of gsm-nummer.
  We verzamelen deze gegevens via onze website wanneer u kaarten voor één van de toneelopvoeringen reserveert.
  Alle persoonsgegevens worden bijgehouden in een database. We stellen u daarvan op de hoogte telkens u een reservatie doet.
 3. Het doel van het verzamelen van uw gegevens ?
  Zodra we uw gegevens in ons adressenbestand hebben genoteerd, krijgt u van ons informatie mbt onze toneelopvoeringen. Deze informatie wordt u bezorgd via mail. We verbinden ons ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een correcte afhandeling van uw reservatie mogelijk te maken en u uit te nodigen voor één van onze volgende theaterproducties.
  Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden om u uit te nodigen om vrijwilligershulp te bieden bij sommige van onze andere activiteiten.
 4. U beslist zelf wat er met uw gegevens gebeurt.
  Om u onze communicaties te bezorgen hebben we uw e-mailadres nodig. U bepaalt zelf of u verdere gegevens zoals adres en telefoonnummer doorgeeft.
  Op het moment dat u uw persoonsgegevens doorgeeft om kaarten voor een opvoering te reserveren, slaan wij uw persoonsgegevens op in een database.
  U krijgt de mogelijkheid om uw gegevens op te vragen via volgende link http://www.theaterdejavu.be/wordpress/je-gegevens/.
  U krijgt de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Het volstaat om dit via privacy@theaterdejavu.be aan te vragen. We engageren ons ertoe uw vraag zo snel mogelijk uit te voeren.
 5. Uitschrijven.
  U krijgt de mogelijkheid om u uit te schrijven bij elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. U krijgt een e-mail ter bevestiging van uw uitschrijving.